Naháňka VFU Brno

Mrazivé ráno, bílá obnova, spousty přátel z Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně, psící naladění k lovu... Tak by se dalo v krátkosti charakterizovat sobotní ráno při nástupu před lovem pod hradem Veveří v Brně. Jako každoročně se zde konala naháňka se na zvěř černou a zvěř mufloní.  Naháňky jsme se účastnili jen s Dášenkou od Špulků, jelikož Anninka prožívala vrchol svého dospívání a byla v nejlepším hárání... Škoda! Mohla se získat hodně opět hodně zkušeností...

 V prní leči  hned v úvodu, se Dášenka vrhla do liščí nory s absolutním odhodláním zamordovat kmotru lišku. Dalo to mnohé přemlouvání, volání, vytahování psa z nory než jsme ji dostali na povrch. Dneska se lišky neloví. Lovíme divočáky! Dášenka pracovala a lovila jak je jejím zvykem s nadšením a svojí přirozenou loveckou vášní. Nejúspěšnější byla jistě druhá leč. Kdy se podařílo Dášence vyhnat s ostatními psy v závěsu tlupu černé zvěře a štvát ji na střelce. Lovci neminuli. Během druhé leče se podařilo psy několikrát vytlačit zvěř z houštin. Vše vygradovalo, když se tlupy černé probíhající údolími srazily v poslední houštině, kde bylo bezmála kolem padesáti kusů divočáků... Dášenka bez vání v oddělila slabší selata, která se vydala hnát vstříc lovcům... Celkově se ulovili 15 kusů černé zvěře, 3 lišky. Úspěšným lovcům tradiční "LOVU ZDAR"!